Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde, ilk kurulan sanayi tesisleri un fabrikalarıdır. O nedenle genelde un fabrikaları eski aile işletmeleridir. Son zamanlarda, özellikle gelişmiş ülkelerde proteince zengin gıda maddelerine doğru geçiş olmasına rağmen, unlu mamuller temel gıda olarak önemini korumaktadır. Ekmek veya diğer fermente ürünlerin yapımında tuz kullanılması gluten proteinlerinden uzayabilir ağ oluşmasına yardım etmektedir. Unlu mamullerin yapımında optimal tuz konsantrasyonunun seçilmesi önemlidir çünkü yetersiz eklenen tuz mayanın gelişimini sınırlayamamaktadır. Bu durum, fazla büyük ve zayıf tekstüre sahip bir ürün elde edilmesine neden olabilmektedir. Tuzun suda sodyum ve klorür iyonları şeklinde çözünmesi unun suyu daha hızlı şekilde absorbe etmesini sağlamaktadır.