Üretilen ürüne göre katılan tuzlardır. Çerez tuzu ve fıstık tuzu şeklinde de verilebilir. Kuruyemişte tuz, ürüne zarar vermemeli, ürünü lekeli göstermemeli ve poşet içinde toplanmamasına özen gösterilmelidir.